Javna odvodnja

• Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati ovdje.

Gospodarenje otpadom

• Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada možete pogledati ovdje.

• Cjenik gospodarenja otpadom na lokaciji "Griža" pogledajte ovdje.

• Cjenik najma spremnika za reciklabilni otpad za poslovne subjekte pogledajte ovdje.

• Predložak ugovora o prijenosu obveze plaćanja javne usluge za domaćinstva.

• Predložak ugovora o prijenosu obveze plaćanja javne usluge za pravne osobe.

• Info letak o sustavu gospodarenja na području Grada Buzeta pogledajte ovdje.

Upravljanje i naplata parkiranja

• Cjenik usluge parkiranja unutar starogradske jezgre naselja Buzet možete pogledati ovdje.

Tržnica na malo

• Cjenik usluge tržnice na malo i usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica u sajmene dane možete pogledati ovdje.

Pogrebne usluge

• Cjenik usluga ukopa pokojnika možete pogledati ovdje.

Ostale usluge

• Cjenik ostalih usluga možete pogledati ovdje.