Javna odvodnja

• Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati ovdje.

Gospodarenje otpadom

• Cjenik komunalne usluge gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Buzeta možete pogledati ovdje (vrijedi do 30.06.2018.g.).

• Cjenik komunalne usluge gospodarenja komunalnim otpadom iz poslovnih subjekata na području Grada Buzeta možete pogledati ovdje (vrijedi do 30.06.2018.g.).

• Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada možete pogledati ovdje (vrijedi od 01.07.2018.g. s time da "cjenik u prijelaznom razdoblju" do uvođenja digitalne evidencije vrijedi od 01.07. - 01.11.2018.g.).

• Cjenik gospodarenja otpadom na lokaciji "Griža" možete pogledati ovdje.

Pogrebne usluge

• Cjenik pogrebnih usluga možete pogledati ovdje.