• Upute o pravilnom gospodarenju otpadom:

1. Kako spriječiti nastajanje otpada?

2. Što je ponovna uporaba otpada?

3. Kako pravilno razdvajati otpad?

4. Kućno kompostiranje

• Izvješće o praćenju emisija u okoliš i stanja okoliša za odlagalište otpada "Griža" za 2017., 2018.g.