ODLAGALIŠTE GRIŽA                                                                                                               Postojeće odlagalište neopasnog otpada “Griža” veličine je cca 2,7 ha. Smješteno je na strmoj padini sjeverno od Grada Buzeta na 2,5 km zračne udaljenosti od centra. Lokaciju odlagališta odabrala je Skupština općine Buzet zaključkom od 24.07.1977. godine, a danas je vlasnik odlagališta Grad Buzet. Odlagalište se ne nalazi u vodozaštitnom području i okruženo je livadom i degradiranom šumskom sastojinom. Lokacija odlagališta povezana je s naseljima cestom Franečići - Griža - Krbavčići. Na odlagalištu otpada “Griža” zbrinjava se komunalni otpad sa područja Grada Buzeta i općine Lanišće, kao i neopasni tehnološki otpad. U sklopu odlagališta otpada “Griža” nalazi se reciklažno dvorište na kojem se odvojeno prikupljaju brojne vrste otpada. Radno vrijeme odlagališta otpada i reciklažnog dvorišta je od 08-16h (pon-pet), 08-13h (sub), nedjeljom i praznikom zatvoreno.                                                                                                                   RECIKLAŽNO DVORIŠTE                                                                                                         Reciklažno dvorište je nadzirano i posebno opremljeno  mjesto za odvojeno prikupljanje iskoristivih i problematičnih otpadnih tvari iz domaćinstava. Namijenjena su građanima koji tu, bez naknade, mogu odložiti brojne vrste otpada. Putem reciklažnog dvorišta na odlagalištu  „Griža“ moguće je odvojeno odložiti sljedeće vrste otpada: papir i karton, najlon, stakleni ambalažni otpad, metalni ambalažni otpad, plastični ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatore, otpadne metale, otpadne gume, EE otpad (bijela tehnika, TV, računala, el. kućanski uređaji i sl.).                                                                                                                                     EKO OTOCI                                                                                                                                           Eko otoci su estetski izdvojena mjesta na kojima su postavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada iz domaćinstva. Zeleni spremnik za komunalni otpad, plavi spremnik za papir i karton, žuti spremnik za plastični i metalni ambalažni otpad, zeleno zvono za stakleni ambalažni otpad, crveni spremnik za otpadne baterije).

Izvješće o praćenju emisija u okoliš i stanja okoliša za odlagalište otpada "Griža" za 2016.g. pogledajte ovdje.