• Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje naselja Srnegla.

• Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje naselja Selca.