Prijevoz krupnog otpada, građevinskog materijala i sl.

• Zbrinjavanje građevinskog otpada, 

• Čiščenje septičkih jama,

• Zemljani iskopi,

• Košnja trave, 

• Obrezivanje stabala i grmova,

• Usluge pometanja čistilicom.