JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o jednostavnoj nabavi Park d.o.o.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi Park odvodnja d.o.o.

PARK d.o.o., EV. BROJ 19/18, PREDMET NABAVE: POLOVNI RADNI STROJ-UTOVARIVAČ

Datum objave poziva za dostavu ponuda: 15.01.2018.g.

Rok za dostavu ponuda: 22.01.2018.g.

Poziv za dostavu ponude

Odluka o odabiru

PARK ODVODNJA d.o.o., PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DIJELA VODOVODNE MREŽE I JAVNE ODVODNJE U STAROGRADSKOJ JEZGRI GRADA BUZETA (DIONICA MALA VRATA - KULA)

Poziv na prethodno savjetovanje

Nacrt Dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o prethodnom savjetovanju

PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ 02/17, PREDMET NABAVE: NABAVA SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRAŽNJENJE SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA TZV. "FEKALIJER"

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - nabava specijalnog komunalnog vozila za pražnjenje sadržaja septičkih jama tzv. "fekalijer"

Datum objave poziva na nadmetanje: 14.09.2017.g.

Rok za dostavu ponuda: 22.09.2017.g.

Poziv za dostavu ponuda

Odgovor na upit 18.09.2017.

Odluka o odabiru

PARK d.o.o., EV. BROJ BN 01/17, PREDMET NABAVE: IZGRADNJA INTERNOG PRISTUPNOG PUTA I RADNOG PLATOA NA TIJELU I. i II. KAZETE ODLAGALIŠTA "GRIŽA"

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - izgradnja internog pristupnog puta i radnog platoa na tijelu I. i II. kazete odlagališta "Griža"

Datum objave poziva na nadmetanje: 06.06.2017.g.

Rok za dostavu ponuda: 14.06.2017.g.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Prilog 1.

Prilog 2.

Prilog 3.

Obavijest o odabiru

PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ BN 01/17, PREDMET NABAVE: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 2017.g.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - opskrba električnom energijom za 2017. godinu.

Datum objave poziva na nadmetanje: 21.11.2016.g.

Rok za dostavu ponuda: 05.12.2016.g. u 9:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Obavijest o odabiru

PARK d.o.o., EV. BROJ BN 02/16, PREDMET NABAVE: SPECIJALNO KOMUNALNO VOZILO ZA PRIJEVOZ KONTEJNERA 5-14 m³

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - specijalno komunalno vozilo za prijevoz kontejnera 5-14 m³

Datum objave poziva na nadmetanje: 11.10.2016.g.

Rok za dostavu ponuda:19.10.2016.g. u 9:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Obavijest o odabiru

PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ BN 02/16, PREDMET NABAVE: SANACIJA DIJELA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U NASELJU SV. IVAN

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - sanacija dijela sustava javne odvodnje u naselju Sv. Ivan

Datum objave poziva na nadmetanje: 22.09.2016.g.

Rok za dostavu ponuda: 30.09.2016.g. u 9:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik

Obavijest o odabiru

PARK d.o.o., EV. BROJ BN 01/16, PREDMET NABAVE: SPECIJALNI KOMUNALNI RADNI STROJ - ČISTILICA

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - specijalni komunalni radni stroj-čistilica.

Datum objave poziva na nadmetanje: 13.09.2016.g.

Rok za dostavu ponuda: 21.09.2016.g. do 9:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Obavijest o odabiru

PARK ODVODNJA d.o.o., EV. BROJ BN 01/16, PREDMET NABAVE: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 2016.g.

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave roba bagatelne vrijednosti - opskrba električnom energijom za 2016. godinu.

Datum objave poziva na nadmetanje: 04.12.2015.g.

Rok za dostavu ponuda: 11.12.2015.g. do 9:00 sati

Dokumentacija za nadmetanje

Obavijest o odabiru

JAVNA NABAVA

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi, Park d.o.o. i Park odvodnja d.o.o. ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

• FIN.RA. USLUGE d.o.o., Sjeverna ulica 3/5, Buzet

• OPG JERMANIŠ, vl. Ivan Jermaniš, Kjeka 10, Buzet.

• GARD - SIGURNOST d.o.o., Prilaz Vetva 14, Labin

• E&D trade d.o.o., Sjeverna ulica 3/4, Buzet

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi Park d.o.o.

Sukladno čl.21. Zakona o javnoj nabavi objavljuje se pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:

Registar sklopljenih ugovora za 2016.g.

Registar sklopljenih ugovora za 2015.g.

Registar sklopljenih ugovora za 2014.g.

Registar sklopljenih ugovora za 2013.g.

Registar sklopljenih ugovora za 2012.g.

Registar sklopljenih ugovora za 2011.g.

Registar sklopljenih ugovora za 2010.g. i starije

Registar sklopljenih okvirnih sporazuma 2010. - 2014.g.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi Park odvodnja d.o.o.

Registar sklopljenih ugovora za 2016.g.

Registar sklopljenih ugovora za 2015.g.

Registar sklopljenih okvirnih sporazuma

Plan nabave za Park d.o.o.

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi Park d.o.o. objavljuje Plan nabave za 2016. i 2017. godinu:

Plan nabave Park d.o.o. za 2017. godinu

IV. izmjena Plana nabave Park d.o.o. za 2016. godinu

III. izmjena Plana nabave Park d.o.o. za 2016. godinu

II. izmjena Plana nabave Park d.o.o. za 2016. godinu

I. izmjena Plana nabave Park d.o.o. za 2016. godinu

Plan nabave Park d.o.o. za 2016. godinu

Plan nabave za Park odvodnja d.o.o.

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi Park odvodnja d.o.o. objavljuje Plan nabave za 2016. i 2017. godinu:

Plan nabave Park odvodnja d.o.o. za 2017. godinu

III. izmjena Plana nabave Park odvodnja d.o.o. za 2016. godinu

II. izmjena Plana nabave Park odvodnja d.o.o. za 2016. godinu

I. izmjena Plana nabave Park odvodnja d.o.o. za 2016. godinu

Plan nabave Park odvodnja d.o.o. za 2016. godinu